Regulament de ordine interioara

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Propunere pentru sedinta BF din februarie 2020

 

1)-Federatia Romana de Golf (FRG) este afiliata la nivel mondial la Federatia Internationala de Golf (International Golf Federation) . La fel ca si celelalte federatii/asociatii/uniuni din Europa, afilierea este asigurata de statutul de membru al European Golf Association (EGA), pe care FRG il detine din anul 2005. F.R.Golf este membra a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman.

 

2)-F.R.G organizeaza anual Campionate Nationale si Cupe pentru toate grupele de varsta, masculine si feminine, la probele de concurs prevazute de Federatia Internationala de Golf (stroke-play, mach-play, pitch&putt etc);

 

3)-Numai jucatorii Cluburilor afiliate vor fi luati in evidenta FRG ( altfel nu vor putea participa la Campionatul National, Open-ul Romaniei, sau alte turnee desfasurate sub egida FRG).Fiecare club afiliat Federatiei , va emite legitimatiile pentru membrii care au achitat taxele, in concordanta cu listele transmise catre FRG

 

4)-Administratorii cluburilor vor trimite la FRG lunar lista de handicap cu toti membri,

inclusiv membri noi pentru luarea lor in evidenta si introducerea lor pe site-ul FRG si nu vor permite participarea la C.N. si turneele sub egida FRG a jucatorilor care nu detin un card de Hcp. si nu sunt afiliati ca membri principali, secundari,sau la distanta ai unui club din Romania. Administratorii vor transmite rezultatele stroke play si stableford, ptr. administrarea Hcp-ului si realizarea Clasamentului National. Numai cluburile afiliate au drept de organizare a competitiilor de calificare

.

 

5)-Cluburile membre vor anunta pana la 31 ianuarie a fiecarui an, toate turneele pe care le vor organiza, in afara celor interne, penru a fi aprobate de FRG. Ele vor fi trecute in calendarul competitional pe site-ul FRG unde vor aparea toate cluburile cu toate turneele.

 

6)-Desemnarea unor oficiali din cadrul fiecarui club pentru trimiterea datelor la FRG.

Desemnarea unui comisii tehnice sportive alcatuiata din minimum 3 jucatori, in care cel putin 1 sa fie din alt club, care este responsabila in cadrul unei competitii, cu rezolvarea problemelor organizatorice si a deciziilor de arbitraj conform Regulei 34 din Regulamentul de golf EGA.

 

7)-Dreptul de administrare a HCP-ului primit de FRG prin afilierea la EGA se transmite in mod automat Cluburilor afiliate cu teren de golf de cel putin 9 trasee F.R.G a caror “comisie de HCP” va transmite lunar lista actualizata de HCP a jucatoriilor comisiei de HCP a FRG ptr.centralizare si introducerea pe Homepage.

 

8)-FRG va tine evidenta Clasamentului National si va aproba un numar de turnee pe baza carora se va realiza acest clasament.

 

9)-Sectia de GOLF din cadrul Clubului sportiv isi desfasoara activitatea sub indrumarea unui ANTRENOR sau INSTRUCTOR cu o calificare atestata in GOLF de catre EGA, Centrul National de Formare si Pregatire a Antrenorilor, sau alta institutie de pregatire a instructorilor sau antrenorilor de golf,  atestata national sau international.

Fiecare instructor sau antrenor, care vrea sa predea lectii de golf in Romania, trebuie sa depuna la FRG un dosar cu urmatoarele acte: copie CI, copie acte studii, minim diploma de bacalaureat, copie act atestare ca instructor sau antrenor emis de o scoala autorizata national sau international, copie act atestare limbi straine, 1 fotografie, telefon, e-mail.

Pe baza acestor acte si a chitantei privind plata taxei de legitimare, FRG va emite anual o legitimatie fiecarui instructor sau antrenor.

Instructorii si antrenorii cu legitimatii valabile pe anul in curs, nu platesc green fee pe terenurile affiliate FRG.

Administratorii cluburilor, nu vor angaja si nici nu vor lasa ,sa predea lectii de golf , persoane, care nu au aceasta legitimatie valabila pe anul in curs.

Se interzice conform regulilor R&A participarea la turneele de amatori, a jucatorilor care obtin bani din lectii de golf sau din premii ( instructori, antrenori, jucatori profesionisti) .

Admiterea la Scoala Nationala de Antrenori :

– se considera admis  la examenul practic , candidatul care obtine un rezultat de maxim 12 lovituri peste par , pe un teren de 18 cupe, afiliat la FRG;

– perioada in care se poate desfasura examenul practic este : 01-15 septembrie. Data si locul de desfasurare , vor fi fixate de Comisia Tehnica, afisate pe site, si comunicate fiecarui candidat;

– perioada de desfasurare a cursurilor teoretice si a examenului, va fi conform programului S N A.

Toate examenele vor fi sustinute in prezenta Comisiei Tehnice , formate din antrenorul federal si inca o persoana, cel putin.

Antrenor Federal, cerinte minime de acceptare a cererii :

– legitimatia valabila pe anul in curs, emisa de FRG in urma depunerii dosarului ca antrenor, limba engleza scris si vorbit, cel putin la nivel mediu, dovada ca a lucrat ca antrenor de golf, minim 2 ani.

Admitere la scoala de instructori:

– examenul consta in parcurgerea a 18 cupe cu un rezultat maxim de 15 lovituri peste par.

Examen pentru obtinerea cardului de Hcp:

– test scris din Regulamentul Joocului de Golf; 20 de intrebari, raspuns corect la minim 12 (nota 6)

– parcurgerea a 18 cupe cu un rezultat maxim de 54 lovituri peste par;

– examinatorul, antrenor sau instructor cu card valabil pe anul in curs, va elibera un atestat cu rezultatele obtinute de candidat, in trei exemplare, unul dintre ele urmand sa ramana la clubul care va elibera cardul.

 

 

10)-In cazul unui Club, in care se infiinteaza si isi desfasoara activitatea o sectie de GOLF, nu exista personal calificat conform prevederilor anterioare, Clubul va demara imediat toate actiunile necesare pentru ca in termen de cel mult 12 luni de la infiintarea si afilierea sectiei la F.R. G. sa fie scolarizat personal calificat (Instructor sau Antrenor) in Golf;

 

11)-Orice comportament lipsit de decenta si/sau fair-play in cadrul manifestarilor / competitiilor sportive de Golf sau in prezenta oficialilor F.R.G va fi penalizata imediat. Penalitatile vor fi indreptate atat impotriva sportivului sau a instructorului (antrenorului) cat si , dupa caz, impotriva clubului sportiv pe care acestia il reprezinta. Cuantumul si modul de aplicare al penalitatilor sunt stabilite de Comisia de Disciplina a Federatiei;

 

12)-Sportivii din cadrul F.R. Golf vor putea participa la absolut orice alta manifestare sau competitie sportiva care se desfasoara in afara activitatii F.R.G, cu conditia ca rezultatele sa fie aduse la cunostinta Clubului ptr.a fi inregistrata pe fisa de administrare a HCP-ului. In cazul in care manifestarea sau competitia sportiva respectiva se desfasoara in aceeasi luna cu Campionatele / Cupele Mondiale sau Europene, iar sportivii respectivi sunt si componenti ai lotului national sau au fost convocati la lotul national, participarea acestora se va face numai prin solicitarea scrisa din partea clubului si numai cu acordul scris al F.R.G. In caz contrar sportivii vor fi exclusi din lotul national, pe o perioada dispusa de Comisia de Disciplina;

 

13)-Componentii lotului national sau sportivii care au fost convocati la lotul national vor participa in mod obligatoriu la antrenamente centralizate in perioadele si in locatiile prevazute si decise de catre F.R.G. Cheltuielile de transport, cazare si masa ale sportivului pe perioada antrenamentelor centralizate vor fi suportate in limita posibilitatiilor de catre Clubul sportiv la care acesta este membru principal.

 

14)-In cazul deplasarii si participarii la Campionatele Mondiale, Europene,meciuri si/sau competitii oficiale ale F.R.G, cheltuielile legate de transport, cazare, masa si taxa de participare ale sportivului in calitate de component al lotului national de Golf vor fi suportate in limita posibilitatiilor de catre clubul sportiv la care acesta este membru principal. F.R.G va veni in sprijinul cluburilor sportive si va subventiona o parte din cheltuielile sportivilor in limita bugetului alocat pentru actiunea respectiva, in functie de numarul de convocari si participari in calitate de componenti ai lotului national la CM, CE si celelalte competitii oficiale, in functie de locurile pe care sportivii s-au clasat cu ocazia acestor participari, precum si in functie de comportamentul acestora din punct de vedere moral si disciplinar pe perioada deplasarilor anterioare. In cazul in care nici cluburile si nci FRG nu au fondurile necesare, cheltuielile vor fi suportate de catre jucatori, in cazul in care acestia au posibilitatea si accepta.

 

15) -Instructorii, Antrenorii si Arbitrii vor participa la stagii de pregatire si uniformizare a metodei de antrenament, arbitraj si conduita in golf, atunci cand acestea vor fi programate de conducerea FRG.

 

16) -Administratorii cluburilor nu vor percepe nici o taxa Federatiei Romane de Golf, ptr. organizarea: Romanian Open, Campionatele Nationale, Cupa Romaniei, Cupa Intercluburi si Turneului de selectie al Echipei Nationale. Jucatorii din lotul largit al E.N, nu vor plati green fee, ptr participarea la turneul de selectie. Jucatorii din lotul restrans vor plati jumatate din green fee, pe orice teren membru al FRG.

 

17) -Datele la care se vor desfasura Competitiile Nationale, vor fi:

 

Romanian Open   3 zile                 mai 22-24

Turneul selectie E.N 2 zile                mai 01-15

Cupa Romaniei     2 zile                 mai al doilea weekend

Cupa Intercluburi     1 zi                     iunie primul weekend

C.N. de Juniori         2 zile                 sept. al doilea weekend

C.N. de Domni si Doamne 2 zile       sept ultimul weekend

C.N. de Seniori       2 zile                   sept. ultimul weekend

Campionatele Cluburilor 1 zi             sept. al treilea weekend

Transilvania Open   2 zile                   oct.   primul weekend

-Cupele,. medaliile, diplomele, vor fi asigurate din bugetul clubului organizator.

-Administratorul clubului organizator,va trimite la FRG, lista cu membrii comisiei sportive (vezi pct. 6) cu minim 15 zile inaintea desfasurarii competitiei.

-Un club nu va organiza aceeasi competitie 2 ani consecutiv,exceptie face cazul in care nici un alt club nu doreste organizarea competitiei in acel an,

– Au prioritate in alegerea competitiilor:

  1. Cluburile care au cel putin 15 membri,indiferent de ce fel.
  2. Cluburile care au cel putin 6 competitii, nationale sau oficiale inscrise in calendarul competitional, pe site-ul FRG
  3. Cluburile care si-au platit toate taxele la termenele, stabilite in R.O.I.
  4. Cluburile care, pana la A.G din dec. sau, in lipsa acesteia, pana la 15 dec, vor plati toate taxele ce ar trebui platite pana la 15 martie anul urmator.
  5. Cluburile care nu si-au platit toate taxele catre FRG pana la data desfasurarii, pierd dreptul de a organiza respectiva competitie.

 

18). -Taxele care trebuie platite de un Club la FRG, sunt stabilite  in A.G. din luna decembrie a fiecarui an.

-Taxele pentru 2019:

 

Pentru inscrierea cluburilor noi la FRG: 1 RON

Pentru taxa anuala a cluburilor, a asociatiilor: se va stabili in perioada 1-15 decembrie, in functie de numarul voturilor cluburilor afiliate.

Pentru viza anuala a unui instructor sau antrenor de golf: 500 lei – exceptie fac cei acreditati international, dar numai daca au taxa platita pe anul in curs ( card valabil pentru anul in curs )

Fiecare Club,Asociatie plateste, pentru jumatate din membri pana la data de 15.03 si ptr. cealalta jumatate, pana la 30.08, urmatoarele taxe:

– pentru fiecare membru principal sau secundar: 15 RON,

– pentru fiecare membru la distanta: 10 RON

– pentru copiii de 8-13 ani: 1 RON

– pentru juniorii de 14-18 ani: 5 RON

Pentru turneele care conteaza in Clas. Nat. 1 RON, pana la 15.12.

– Taxa pe care o plateste un membru secundar unui club din Romania, este maxim 10% din taxa de membru al clubului respectiv.

 

In fiecare an la inceputul lui decembrie, se va tine o AG, unde se va prezenta printre altele, lista de incasari si cheltuieli a anului in curs si se va discuta cuantumul taxelor pentru anul urmator.

 

  1. Se accepta  existente a doua cluburi pe un teren de golf.